Czas na VAT – Zapominalskich może kosztować nawet 3 tys. zł. cz.1

Czas na VAT – Zapominalskich może kosztować nawet 3 tys. zł. cz.1

Właściciele firm mogą być pewni wezwania do urzędu skarbowego w sytuacji, gdy nie zrobią tego w ustawowym terminie. Deklarację (druk VAT-7) składa się co miesiąc albo co kwartał do 25 dnia miesiąca bezpośrednio w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty lub internetu (wymagany jest podpis elektroniczny). W każdym przypadku liczy się czas od nadania dokumentu w urzędzie lub na poczcie.

Zobowiązanie takie dotyczy wszystkich podatników podatku od towarów i usług. Nawet tych, którzy nie dokonali w poprzednim miesiącu lub kwartale transakcji handlowych. – Niezłożenie przez podatnika deklaracji w terminie jest wykroczeniem skarbowym sankcjonowanym przez kodeks karny skarbowy i podlega karze grzywny. Gdy podatnik nie tylko nie złożył deklaracji, ale również naraził podatek na uszczuplenie, wówczas podlega odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe – informuje Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Jak uniknąć kary?

Najczęściej jednak za niezłożenie deklaracji VAT w terminie podatnicy karani są grzywną w postaci mandatu karnego, którego wysokość nie przekracza dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia. W 2012 roku mandat może wynieść maksymalnie 3 tys. zł. Dodatkowo doliczane są odsetki za zwłokę. W przypadku popełnienia przestępstwa podatkowego trzeba liczyć się ze sprawą sądową -przedsiębiorca może starać się o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karno-finansowej.

– Można próbować uniknąć odpowiedzialności, wyprzedzając organ w działaniu i składając informację o swoim zaniedbaniu. Jest to tzw. czynny żal – twierdzi Małgorzata Ja-wińska, księgowa Tax Care.

Czynny żal to zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu zabronionego czynu uwalniający od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Czytaj dalej: http://psiafryzurka.pl/czas-na-vat-zapominalskich-moze-kosztowac-nawet-3-tys-zl-cz-2/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments