Gdzie wykorzystuje się geoinformatykę?

Gdzie wykorzystuje się geoinformatykę?

Geoinformatyka jest działem zajmującym się jednocześnie analizowaniem oraz przetwarzaniem przestrzennych danych. Pracownicy na tych stanowiskach opierają swoje działania na odpowiednich narzędziach geodezyjnych, dronach oraz skanerach 3D. Geoinformatyk jest w stanie przewidzieć kiedy i na jakim obszarze wystąpi trzęsienie Ziemi, a także sprawdza wielkość oraz rozmieszczenie nieruchomości w miastach.

Reklama: Firmy geodezyjne Bydgoszcz

Geoinformatycy są odpowiedzialni także za tworzenie systemów informatycznych, które wykorzystują dane przestrzenne. To dzięki pracownikom tego segmentu możemy korzystać z nawigacji samochodowej, dronów, a nawet większości aplikacji zainstalowanych na naszych smartfonach – w tym aplikacje taksówkowe i randkowe, opierane na geolokalizacji. Geoinformatyka jest dziś obecna w wielu dziedzinach. Do najpopularniejszych zalicza się górnictwo, energetykę, leśnictwo, rolnictwo, a także wojsko. Ponadto geoinformatyka znajdzie zastosowanie w administracji państwowej, transporcie, telekomunikacji, systemach nawigacyjnych, ochronie zdrowia, a nawet w agencjach turystycznych.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments