Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny. Co musisz wiedzieć, aby wszcząć procedurę 

Pierwszą sprawą, o której trzeba wiedzieć mówiąc o „rozwodzie kościelnym” jest uwaga terminologiczna. Termin „rozwód kościelny” jest nazwą potoczną dla procesu z zakresu prawa kanonicznego, zwanego poprawnie stwierdzeniem nieważności małżeństwa. W kontakcie z instytucjami kościelnymi będziemy posługiwać się tą właśnie, prawidłową nazwą związaną ze zwykłym procesem małżeńskim. Zwykły proces stwierdzenia nieważności małżeństwa jest stosowany, kiedy nie są możliwe dwa rozwiązania kanoniczne: 1. przeprowadzenie procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub procesu dokumentalnego. Kanoniczny proces małżeński jest skomplikowaną i długotrwałą procedurą dotyczącą zaskarżanego małżeństwa. Strona zgłaszająca roszczenie stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli strona powodowa musi w tekście skargi podać rozumny powód, a więc z jakiego tytułu uważa swoje małżeństwo za nieważne. W toku procesu bowiem odbędzie się postępowanie wyjaśniające, wymagające także udziału świadków. W kodeksach prawa kanonicznego mowa jest o rozumnych powodach i możliwości ich racjonalnego udowodnienia w sądzie. Zatem trzeba być przygotowanym na długotrwałą i wnikliwą procedurę dowodową.

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny w Tarnowie. Skontaktuj się z Sądem Diecezjalnym w Tarnowie

Poprawnych, pełnych informacji o podstawie prawnej stwierdzenia nieważności małżeństwa na terenie diecezji tarnowskiej udziela Sąd Diecezjalny w Tarnowie. Wiedzę tę formułuje dokument kanoniczny z 1983 roku zwany Kodeksem Kanonicznym, grupując przyczyny uznania procesu za zasadny w trzy podstawowe grupy: 1. istotne przeszkody małżeńskie, 2. braki dotyczące zgody małżeńskiej, 3. brak formy kanonicznej. Najczęstszymi powodami uznania nieważności małżeństwa są przeszkody osobowościowe małżonka, przede wszystkim zaburzenia psychiczne, homoseksualizm, infantylizm i niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich, w tym satysfakcjonującego współżycia seksualnego. Po przeprowadzeniu procedury sąd kościelny wydaje wyrok stwierdzający ważność lub nieważność małżeństwa. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa po raz pierwszy zyskuje moc prawną po 15 dniach, jeśli nie nastąpiła apelacja do Trybunału II instancji. Apelację wnieść może osoba uznająca się za pokrzywdzoną procesem, rzecznik sprawiedliwości lub obrońca węzła małżeńskiego. Jeśli apelacje nie zostaje wniesiona, małżeństwo jest nieważne.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments