Warunki formalne potrzebne do budowy studni – projekt studni, zezwolenie i decyzje

Warunki formalne potrzebne do budowy studni – projekt studni, zezwolenie i decyzje

Posiadanie studni na własnej działce okazuje się być rozwiązaniem nie tylko modnym ale i użytecznym. Osoby, które decydują się na wykonanie odwiertu studni muszą spełnić szereg wymagań jakie prawo stawia przed nimi.

Sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W przypadku zakupu działki, warto wcześniej zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan ogranicza taką budowę wtedy budowa studni okazuje się być niemożliwa. Jeśli gmina nie dysponuje planem, wówczas należy sięgnąć po decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Uzyskanie zezwolenia na budowę studni

Budowa studni nie może rozpocząć się bez uzyskania zezwolenia na budowę. Brak zezwolenia skutkuje karami administracyjnymi i jest poczytywany przez organy administracji za samowolę budowlaną. Odwierty studni do głębokości 30 metrów na własne potrzeby wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu. Projekt studni jest konieczny aby rozpocząć budowę studni wierconej. Projekt studni należy przedstawić wojewodzie który wydaje w przedmiotowej sprawie decyzję.

Po uzyskaniu decyzji wojewody i wykonaniu odwiertu właściciel studni ma obowiązek przygotować dokumentację hydrogeologiczną i uzyskać zatwierdzenie wydawane w formie decyzji przez organ administracji geologicznej. Wydaną decyzję należy zarejestrować.

Posiadanie własnej studni wierconej daje właścicielowi szansę na dużą oszczędność pieniędzy oraz niezależność od osób trzecich. Chroni środowisko i jest rozwiązaniem ekologicznym. Podjęcia decyzji o budowie studni trudno żałować bowiem z jej posiadania płyną same korzyści, jednak przed jej budową warto poznać wszystkie wymagania jakie stawia przed właścicielem prawo.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments